Jernbanedirektoratets undersøkelse av kundetilfredshet viser en nedgang fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år.

– Resultatene reflekterer utfordringene med punktlighet de siste månedene, og understreker behovet for et mer stabilt togtilbud, særlig på Østlandet, sier jernbanedirektør Knut Sletta.

Den ferske undersøkelsen viser at det er særlig punktligheten og kundeinformasjon når togene ikke er i rute som drar tilfredsheten ned, mens kundene er jevnt over godt fornøyd med servicen om bord og renhold på togene.

Program for punktlighet

På en skala fra 1 til 100, var den samlede kundetilfredsheten i første kvartal 76.

Det er en nedgang på tre poeng fra forrige måling. Særlig på Østlandet har det de siste månedene vært mange avvik og lav punktlighet, i tillegg til problemene med Follobanen.

SJ Nord, som kjører togene mellom Oslo og Trondheim og Trondheim og Bodø, hadde som eneste selskap en bedring i kundetilfredsheten på denne målingen.

– Jeg vil gratulere SJ med gode resultater. De har jobbet målrettet med kundeopplevelsen og servicen om bord, noe kundene setter pris på, sier Sletta.

Ekstra motivasjon

– For en anerkjennelse! Vi jobber hardt for å løfte togtilbudet langs strekningene våre, og yte den beste kundeservicen til enhver tid. Resultater som dette gir ekstra motivasjon, sier administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind.

I undersøkelsen scorer SJ Norge totalt 83 poeng av 100 mulige. Snittet på andre togselskap var 76 poeng. Særlig SJs medarbeidere om bord togene får gode tilbakemeldinger.

– Dette er en seier for hele selskapet, men først og fremst mine fantastiske kolleger om bord. De møter kundene hver dag og setter dem først i alt de gjør, og gis en svært høy score på utrolige 93 poeng, sier Lind.

Dovrebanen scorer høyt

Nå skal togtilbudet utvides:

– Til høsten setter vi for eksempel inn fire nye Premium Pluss-vogner med hvilestoler på Dovrebanen og Nordlandsbanen. Det gleder vi oss til.

Undersøkelsen viser blant annet at SJ Norge, i likhet med de andre togselskapene, kan gi bedre informasjon til kundene ved avvik. Dette er et område SJ Norge jobber med å forbedre, sammen med andre aktører som Bane NOR og Entur.

En score på over 80 poeng ansees som et svært godt resultat og undersøkelsen viser at SJ Norges strekninger ligger over 80 poeng, med spesielt høye resultater på Dovrebanen med 84 poeng og Raumabanen på 87 poeng.