Spenningen utløst i Sp: Et splittet parti etter en tøff nominasjonskamp