Prepper det meste av løypenettet etter stort snøfall