For aller første gang gjennomfører Rennebu kommune en spørreundersøkelse der en ber fastboende og hyttefolk om å komme med meninger og synspunkt om den kommunale informasjonsformidlingen.

– Noen treffer vi på sosiale medier, gjennom lokalavisa og andre medier eller i postkassa. Vi er alle forskjellige, og målet med denne undersøkelsen er å få hjelp slik at vi blir bedre på vår kommunikasjon ut til folket, sier kultur- og næringskoordinator Marit Bjerkås og leder av servicetorget, Janne Havdal Nordbø.

– Tidene endrer seg, og vi vil finne ut hvordan vi på best mulig måte kan sikre at du får relevant informasjon der du vil ha den, sier de.

Det jobbes både internt og eksternt med dette, og etter en anbudskonkurranse, ble reklamebyrået Allsidig Design AS på Orkanger valgt som partner.

– Vi må ha med oss profesjonelle folk i dette arbeidet, så Allsidig Design blir vår partner som vil hjelpe oss med å utarbeide ny kommunal kommunikasjonsstrategi og grafisk håndbok, forteller de.

Arbeidet er i gang, og starter altså med en undersøkelse rettet mot innbyggerne, hyttefolket, ansatte i kommunen og alle andre som er interessert i å motta informasjon fra Rennebu kommune.

Havdal Nordbø forteller at det allerede er kommet inn mange svar, nærmest en «flying start», men målet er å få så mange som mulig til å si sin mening.

– Spørreundersøkelse tar bare et par minutter å besvare, og vil hjelpe oss i det videre arbeidet, så vi håper virkelig at folk tar seg tid til å svare. Det kan du gjøre, enten på nett ved å klikke på lenken under, eller på papir som du henter på servicetorget, sier Bjerkås.

https://www.rennebu.kommune.no/nyheter/informasjon-til-folket/

Det understrekes at det ønskes respons fra alle aldersgrupper, også fra ungdommen.

– Vi vil ha med oss hele folket på dette, for det er jo de vi kommuniserer med. Og da er alle like viktige, sier Marit Bjerkås og Janne Havdal Nordbø i Rennebu kommune.