Norsk luftambulanse opplyser at de som har vært med på kurset er de som må rykke ut for å hjelpe når ulykken er ute I dette tilfellet politi-, brann- og helsepersonell i Rennebu. Også brannmannskaper og politi fra Oppdal var invitert til å delta på kurset på Berkåk.

I følge Norsk Luftambulanse var ett av kriteriene for å legge dette kurset til Rennebu at det er stor gjennomgangstrafikk på ulykkesbelastede stamveier gjennom kommunen.

Nummer to i landet

Kurset som har betegnelsen Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) 2, er et kurs i hurtigfrigjøring fra bilvrak, samhandling og kommunikasjon på skadested. Kurset i Rennebu er det andre i en lang rekke kurs for utrykningspersonell i norske kommuner. I år arrangeres det to kurs i hver helseregion, men etter hvert vil altså mange flere kommer til. Utrykningsetatene har selv etterlyst denne formen for kompetanseutvikling. Kurset setter fokus på trafikkulykker med personskade, som dessverre er hverdagen for utrykningsetatene.

- Hvert år dør rundt 300 mennesker i trafikken, og omlag 11 000 blir skadet. Derfor vil Norsk Luftambulanse gjøre ny og livreddende kunnskap tilgengelig for de som redder liv hver dag: helsepersonell, brannmannskap og politifolk, sier regionsjef Elin Staveli i Norsk Luftambulanse Midt Norge i en pressemelding om kurset.

Teori og praksis

Deltakerne på kurset får trening i hurtigfrigjøring, kommunikasjon og samhandling ved hjelp av teoretiske og praktiske gruppeoppgaver over to dager. Hurtigfrigjøring er en nyutviklet metode for raskere å frigjøre pasienter som er fastklemt i bilvrak. I stedet for å klippe folk ut med hydraulisk verktøy, går metoden ut på å trekke bilen ut mot opprinnelig form ved hjelp av vinsj.

- Bruk av denne frigjøringsmetoden kan mer enn halvere tiden det tar å frigjøre en fastklemt person. Frigjøring med bruk av vinsj er rimelig, sikker og utprøvd på over 250 biler allerede. Målet vårt er at alle utrykningsetater skal kjenne til og beherske hurtigfrigjøring, sier Staveli.