To personer ble fraktet med Luftambulansen til St. Olav sykehus i Trondheim med til dels alvorlige skader etter en kollisjon mellom en motorsykkel med sidevogn og en tyskregistrert bobil ved Nestasvollan i Drivdalen ved ett-tiden i dag.

Hendelsesforløpet er ennå uklart, men mye tyder på at to biler og en motorsykkel var på veg sørover E6. Vel en kilometer sør for Nestasvollan bremser den første bilen ned for å svinge forbi en syklist. Bil nummer to bremser også ned. Motorsykkelen bremser også ned, men motorsyklisten får sannsynligvis sleng på kjøretøyet og kommer over i motgående kjørebane. Der kolliderer han med en tyskregistrert bobil på vei i motsatt retning.

Politiet opplyser at de to personene på motorsykkelen ble hardt skadet i sammenstøtet. En av dem ble fraktet med Luftambulansen direkte til sykehuset i Trondheim. Den andre ble først kjørt mot Trondheim i ambulanse. Underveis ble også denne personen hentet av Luftambulansen.

Personene i den tyskregistrerte bobilen kom fra kollisjonen uten skader.

E6 var stengt forbi ulykkesstedet i vel en times tid og det oppstod kilometerlange køer på begge sider av ulykkesstedet.