Av FREDRIK KOSBERGLØKKDet var ordføreren i Rennebu Bjørn Rogstad, fylkestingsrepresentant Ola Huke og kommunestyrerrepresentant Ingrid Tørset som foresto den høytidelige handlingen ved at de åpnet ei grind som var satt opp for anledningen i krysset på Ulsberg. Dermed kunne åpningen symbolisere overgangen fra den gamle til den nye tid.En rekke offisielle gjester var invitert til åpningen som foregikk under litt ufyselige værforhold. Også distriktsveisjef Ingvar Tøndel og fylkespolitiker Ola Huke hadde noen ord på hjertet i forbindelse med åpningen.Ellers var blant andre ordførerne i Melhus, Midtre Gauldal og Oppdal blant de vel 30 gjestene som etter åpningen fikk et velfortnet måltid i fellesskap.Kulturinnslaget var det Rennebu Musikkorps som foresto, blant annet ved å framføre en fanfare til selve den symbolske handlingen da grinda ble åpnet.