RENNEBU: – Vi ser arbeidserfaring som et viktig tiltak for å forberede kommunens ungdom på framtiden, forteller personalrådgiver Per Ivar Wold i Rennebu kommune.

I fjor tilrettela kommunen et tjuetalls arbeidsplasser for elever i 9. og 10. klasse med ordningen «Ungdom i arbeid», i år gjentar de suksessen og utlyser 30 stillinger rettet spesielt mot unge arbeidssøkere.

Samfunnsoppgave

– Kommunen er en stor arbeidsgiver og vi ser det som vår samfunnsoppgave å tilby sommerjobber for ungdommen. En sommerjobb gir de unge nyttige erfaringer på flere områder, det kan jo viktige justeringer i forhold til fremtidige yrkesvalg og det gir dem noe å gjøre.

Wold forteller at ideelt sett burde alle kommunens ungdommer fått tilbud om sommerjobb.

– Vi viderefører ordningen fra i fjor og innen 22. april kan ungdommene søke på 30 forskjellige jobber innen sykepleie, teknisk og barnehage.

Ungdommene blir lønnet i tråd med tariffen, opp til 16 år er man garantert 80 prosent av minstelønn, mellom 16-18 år får man 90 prosent av minstelønn og er man myndig er man garantert lovens minstelønn.

I dagens Opdalingen gir personalrådgiveren tips og råd om sommerjobber for ungdom, både om hvordan man skal skaffe seg jobb og hva man bør forvente i lønn.