SMUGLING: Dette dreier seg om smugling av større mengder narkotika, øl, sigaretter, valuta, kjøtt og andre varer med høy verdi.

Når det gjelder alkohol, sigaretter og tobakksvarer samlet sett, har 2008 vært ganske likt de foregående år.

Også i 2008 ble det avdekket noen meget spesielle smuglingsforsøk. Her kan nevnes et beslag på Værnes i juni hvor 1068 gram kokain var gjemt i håret på en britisk kvinne som kom med fly fra København.

Videre ble to polske statsborgere tatt med blant annet 5100 sigaretter bakt inn i 23 brød under en kontroll på Støren i juni.