DOVREFJELL: Den Norske Turistforening, Oslo og Omegn, klarer ikke å åpne Snøheim som betjent turisthytte før i 2012. I hovedsak skyldes det klager på byggetillatelsen levert av Villreinrådet.

– Men vi er klar til å starte ombyggingen så snart alt det formelle er i orden. Klagen fra Villreinrådet skal behandles i Dovrefjellrådet i slutten av denne måneden. Senere i høst skal Direktoratet for Naturforvaltning (DN) behandle saken på nytt og da eventuelt gi sin tillatelse til bygging av «ny» Snøheim. Vi vil ikke foreta oss noe før en endelig tillatelse foreligger. Det betyr at vi ikke kan «sette spaden i jorden» først tidligst neste sommer - to år senere enn opprinnelig planlagt, sier bygningssjef Otto Steinskog i DNT, Oslo og Omegn.