Arbeidet starter til våren, når årets teleløsning er over.

Det er fylkestinget i Sør-Trøndelag som eier fylkesvegene, og som prioriterer hvilke strekninger som skal utbedres og forsterkes. Det er dermed også fylkestinget som bevilger penger til fylkesvegene.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag er byggherre for arbeidene, og har nå ferdigstilt 176,9 kilometer – av disse 43,9 i tilleggstiltak.