FJELLET: Våren og sommeren 2008 kollapset smågnagerbestanden i Norge. Dermed ble det matmangel, og mange døde valper ble funnet i hi forlatt av foreldrene. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for fjellrev registrerte i fjor 53 fødte valper. Rådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for naturforvaltning ser ikke bort fra at et sted mellom 80 og 90 prosent av disse led sultedøden.

– Vi tror det finnes minst 54 voksne fjellrever i Norge. Disse fikk 13 valpekull med til sammen 53 valper. En stor del av disse døde. Fjellreven er avhengig av mange gode smågnagerår i tiden som kommer, mener Jan Paul Bolstad.

Avlsprosjektet på Sæterfjellet i Oppdal er til god hjelp, men det nytter lite å få fram nye valper på Sæterfjellet hvis de og deres avkom ikke klarer å skaffe seg mat utenfor avlstasjonen. Overlevelsen av fjellrev er høyere etter første leveår. 2007 var et bra år for fjellreven. Derfor er det håp om at disse responderer positivt på gode smågnagerår.

Hovedtyngden av kullene i 2008 ble registrert i Nordland, sju i Børgefjell og tre på Saltfjellet. To kull ble registrert på Varangerhalvøya og ett kull ble registrert på Dovrefjell.