OPPDAL: Vaktfirmaet tilbyr livvakttjenester for oppdalinger som føler behov for ekstra sikkerhet. Politiet har ikke ressurser til å passe på folk døgnet rundt, i følge selskapet Vaktformidling.no.

Voldelige eksmenn

– Det hender blant annet at vi får henvendelser fra kvinner som trenger beskyttelse fra voldelige eksmenn. Dette er ressurskrevende oppdrag som krever tett oppfølging. Vi ser jo eksempler på at voldsalarmer ikke fungerer, og at politiet kommer ikke raskt nok, sier Roger Mogstad.

Vaktformidlingen jobber defensivt i slike saker.

– Jobben vår er å føre personen som blir truet vekk fra farlige situasjoner. Vi kjører en passiv linje i stedet for konfrontasjon, sier daglig leder i selskapet, Kåre Moen.

Åpner seg mer

Vaktansvarlig Mogstad mener at i enkelte tilfeller føler folk seg mer komfortable med å snakke med dem i stedet for politiet.

– I saker som omhandler barn kan folk være redde for at barnevernet blir koblet inn. Jeg har også inntrykk av at folk har lettere for å gi fra seg informasjon til oss. Når de snakker med politiet holder de tilbake opplysninger, sier Mogstad.

Det private firmaet ser markedet for denne type tjenester i sammenheng med politiets ressurser, eller rettere sagt mangel på ressurser.

Levevei

– Det blir mer og mer vanlig at private tar over oppgaver som tidligere ble løst av politiet, sier Roger Mogstad.

– For oss har det blitt en levevei at politiet ikke har nok ressurser til å løse oppgaver som tidligere falt på dem. Det er en spennende og givende jobb, sier Mogstad.

På nyåret kommer en ny vekterlov ut på høring.

Bedre kontroll

Regjeringen vil ha bedre kontroll og strengere krav til vekterne. Krav om mer formell utdannelse, og et bedre system for å kunne sjekke rulleblad er noe av det som kommer i loven.

– I den nye loven står det mye som er bra for oss. Jeg er ikke i tvil om at vår type tjeneste er kommet for å bli.

Vekterbransjen har generelt et temmelig frynsete rykte.

– Vi ser fram til den nye loven og at det blir ryddet opp i bransjen, sier Mogstad.

Si din mening

TRUSLER: Roger Mogstad, Kåre Moen og Kenneth Selvåg forteller om oppdalinger som har blitt utsatt for drapstrusler.