FINANSKRISE: Rundt 170 av fylkets aksjeselskaper kommer til å gå overende i årets første halvår, noe som vil koste over 550 arbeidsplasser i Sør-Trøndelag, viser prognoser fra Lindorff Decision.

– På landsbasis vil over 2,3 milliarder kroner gå tapt i leverandørgjeld og andre kortsiktige kreditter som følge av konkurser og tvangsnedleggelser av norske aksjeselskaper fram mot sommeren. Regningen går til bedrifter som har solgt varer og tjenester på kreditt, og i verste fall får vi en dominoeffekt, sier Heidi Skaaret, administrerende direktør i Lindorff Norge.

Gjeld

Konkursprognosen fra Lindorff Decision er alt annet enn lystig lesing, uansett om du er arbeidstaker, bedriftsleder eller politiker. Dersom landsprognosen brytes ned på fylkesnivå blir tallene noe mer usikre, men prognosen viser at Sør-Trøndelag kommer til å miste rundt miste rundt 170 aksjeselskap.

Det betyr at i overkant av 550 arbeidsplasser forsvinner, noe som ifølge Lindorff er et forsiktig anslag. I tillegg vil omkring 80 millioner kroner i leverandørgjeld gå tapt, noe som i stor grad vil ramme det lokale næringslivet i Sør-Trøndelag.

Til sammenligning ligger Nord-Trøndelag an til å miste 70 selskaper og rundt 190 arbeidsplasser.

Kan ikke reddes

Heidi Skaaret mener de fleste av de norske selskapene som står i akutt konkursfare ideelt sett burde ha vært avviklet allerede nå - før de drar med seg andre bedrifter i dragsuget.

– Dessverre er det ingen realistisk tiltakspakke fra regjeringen som kan redde disse selskapene. De er i akutt konkursfare, og holder seg i live med kortsiktig kreditt, altså på andre bedrifters regning.

Mesteparten av den kortsiktige kreditten er nemlig ren leverandørgjeld. Flere av disse selskapene kan derfor komme til å trekke med seg flere av sine leverandører i dragsuget, advarer Skaaret.

861 svake bedrifter

Bakgrunnen for Lindorffs konkursprediksjon er den siste kvartalsanalysen, som viser at over 17 000 norske aksjeselskaper med totalt 78 000 ansatte har så svak økonomi at det statistisk sett er overhengende fare for at de vil gå konkurs i løpet av 12 måneder. 861 av bedriftene på denne listen er fra Sør-Trøndelag, og disse har over 4000 ansatte.

– Disse 17 000 selskapene har til sammen 16,5 milliarder kroner i leverandørgjeld. I siste kvartal av 2008 registrerte Lindorff dessuten at inkassokravene mot disse doblet seg i verdi, til nær 700 millioner kroner. Utviklingen i leverandørgjeld er rett og slett ute av kontroll i mange selskaper, sier administrerende direktør Tore Neby i Lindorff Decision.

Alt dette får Lindorff til å konkludere med at det vil komme flere konkurser i løpet av de seks første månedene av 2009 enn det gjorde i hele 2008. – Konkurstallene har ikke vært høyere siden 1992, sier Neby.

Sjekk gamle kunder

– Gode kredittrutiner og løpende kredittovervåkning vil være avgjørende for at de resterende bedriftene skal klare seg, sier Neby.

Han understreker også at et godt og gammelt kundeforhold ikke er noen garanti for at kunden vil betale regningene sine i fremtiden.

– Vi vet at omkring fire av fem kroner som norske bedrifter taper, er knyttet til gamle kunder som gjerne har opparbeidet seg store kredittgrenser. Næringslivet bør nå oppdatere sine kredittmodeller og legge inn løpende kredittovervåknig av gamle kunder, slik at de er tilpasset den nye økonomiske virkeligheten, råder Neby.

Verre i eiendom, transport og detaljhandel

Mot slutten av 2008 var det mange konkurser i bygg- og anleggsbransjen, samt blant handelsbedrifter og hotell- og restaurantvirksomhet. Utover i 2009 vil denne utviklingen spre seg til andre bransjer.

– Vi har allerede registrert en tredobling i antall konkurser blant eiendomsselskaper og eiendomsmeglere. Også i transportnæringen er utviklingen negativ nå, og fremover vil dessuten mange detaljhandlere rammes. At salget startet i november i fjor er ikke noe godt tegn, mener Neby.

(Pressenytt)