1.september startes det opp en avdeling av naturmedisinsk fagskole i Oppdal. En ung og engasjert oppdaling skal drive skolen, som har sitt utløp fra Naturmedisinsk Fagskole i Drammen. RANDI GRETE KALSETH

OPPDAL: Det er Bård Skaslien som sparker i gang prosjektet. Skolen skal ha lokaler på Sagtunet, og sammen med skolen skal det legges en klinikk, hvor Bård skal ta imot folk, og elevene etter hvert skal få anledning til å praktisere.

Skolen tar for seg ting som sone-terapi, øreakupunktur, muskel og idrettsterapi, massasjefag, og et grunnstudium i anatomi, fysiologi og patologi.

Bård Skaslien(25) har undervist ved klinikken på fagskolen i Drammen i to år nå, etter at han ble utdannet naturterapeut. Det er en treårig utdannelse, men Bård har fullført flere fag, slik at han sitter igjen med noe tilsvarende fem års skolegang innen faget. Han er også muskel- og idrettsterapeut.

Han driver med muskelterapi, klassisk massasje, idrettsmassasje, triggerpunktbehandling, kraniosakralterapi, lockfootbehandling og behandlinger av skjevbelastninger i skjelettet.

Han jobber likevel mest med fordøyelsesplager, og matintoleranse.

Les mer om skolen i fredagens avis.