Siden oppstarten i fjor høst har «Aksjon Bevar Snøheimveien» samlet inn 12.000 underskrifter. Dette viser en stor lokal og nasjonal motstand mot at veien inn mot Snøheim og Snøhetta skal fjernes.

– Det har vært en overveldende respons på underskriftaksjonen for å bevare Snøheimveien. Om lag 12.000 personer har til nå skrevet under på utlagte lister og på hjemmesiden, sier en godt tilfreds aksjonsleder, Thore Jan Skrede i en pressemelding.

Samler inn

I løpet av månedsskiftet januar - februar vil listene bli samlet inn.

– Men det vil fortsatt bli mulig å gå inn på nettsiden vår, både for underskrift og for å bli oppdatert om aksjonen, sier Skrede.

Bearbeide politikere

Aksjonen går nå inn i sin neste fase, og skal ha kontakt og møter med sentrale politikere.

– Målet er å bringe saken inn for Stortinget. Vi vil også få til et møte der miljøvernministeren får overlevert underskriftslistene, – et håndfast bevis på hva det brede lag av folket mener om denne saken. Vi står fast på at veien inn mot Snøhetta er positiv både for folket og miljøet. Veien og en regulert trafikk på den vil ikke være til skade for villreinen i området, mener aksjonslederen.