Politibetjent Jan Tømmervold ved Oppdal lensmannskontor mener imidlertid at skredfaren har avtatt og ser derfor ingen grunn til å innføre spesielle tiltak verken i Storlidalen eller andre skredutsatte områder.Lørdag ble det meldt om et snøskred som nesten nådde ned til veien ved Vindalsgardane i Storlidalen. Søndag var Jan Tømmervold på inspeksjon i området. Hans vurdering er at det ikke er noen grunn til å innføre tiltak verken ved Vindalsgardane eller andre steder i dalen. – På grunnlag av de siste dagers vær og føre kan man slå fast at skredfaren er generelt stor i fjellet. Men etter min vurdering er at verken hus eller vei er spesielt utsatt, sier Jan Tømmervold. I Storlidalen er det 3- 4 fonner som under gitte forhold kan være truende. For to år siden ble veien stengt i flere dager på grunn av skred. Han presiserer at hans vurdering gjelder trusselen mot hus og vei i Storlidalen. I fjellet er skredfaren stor og han ber fjellfolket vise stor forsiktighet. Værvarslet for de kommende dagene forteller om kaldere vær og mindre nedbør. Skredfaren vil i så fall bli redusert.