– Vi opplever en overveldende støtte til underskriftsaksjonen for å bevare veien inn til Snøheim, og dermed tilgangen til Snøhetta, sier Thore Jan Skrede i Aksjonsgruppa Bevar Snøheimvegen. Bare de siste dagene har han fått inn flere tusen underskrifter, og ennå føler han at aksjonen ikke helt har kommet i gang.– Vi har opprettet en internettside på , og regner med at oppslutningen kommer til å eksplodere når det blir kjent at en kan tegne seg med underskrift digitalt, sier han. Og ikke nok med det. Aksjonsgruppa har i tillegg opprettet sms-kobling til nettstedet. De som ikke har fått mulighet til å skrive under på lister kan bare sende melding til opprop snoheim, skrive inn sitt navn, og sende det til 1937.Skrede forteller at det renner inn støtteerklæringer fra nord og sør. www.snoheimveien.no