Nobil A/S eies av familien Olsen i Trondheim, familien som i sin tid eide og drev det velrenommerte malerforretningen Reidar Olsen A/S. . For noen år siden ble forretningen solgt, og familien har siden drevet innen eiendomsbransjen. Nobil A/S eier og driver i dag en bygningsmasse på 13000 kvadratmeter i Trondheim og Oslo.

Salget er formidler av Notar Eiendom A/S, og daglig leder Kirsten Setsaas synes salgsprosessen gikk som forventet. Frøydis Aalberg Jacobsen som har eid Torgsenteret fram til nå, tok sist høst kontakt med Notar Eiendom og ba om hjelp til å få solgt eiendommen. Hennes prisantydning var 11 millioner kroner.

- Vi gjorde en verdivurdering av eiendommen, og anbefalte en noe lavere pris. Salgsprosessen gikk som forventete. Mange interessenter meldte seg, men de konkrete budgiverne var få. Flere av interessentene ytret ønske om å få kjøpe både bygg og tomt. For å få fart på salgsprosessen ble tomta inkludert i salget. Først fikk vi et konkret tilbud på ca. 8,5 millioner kroner. Så kom budet fra Nobil A/S, og et bud som ble aksepterte på dagen. I dagens markedssituasjon tror jeg Frøydis Aalberg Jacobsen har grunn til å være fornøyd med salget. Overdragelsen av eiendommen skal skje 1. mars, sier Kirsten Setsaas.

Lensmannskontoret flytter snart ut av Torgsenteret. Disse lokalene vil bli overtatt av ligningskontoret. De øvrige leieavtaler vil bli videreført av den nye eieren. Kirsten Setsaas forteller at den nye eieren vurderer å utvide bygget i bakkant og øke høyden med en etasje.