Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å gripe inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie og understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.

Sikkerheten

Hauglie innkalte partene, Akademikerne og Spekter til et møte tirsdag kveld.

Innkallingen kom kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.

Streikebryteri å beordre

Nordlandssykehuset fastslo tidligere tirsdag at det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

– Den lokale streikeledelsen har slått fast at det er å anse som streikebryteri å gå en beordret vakt, også i dette tilfellet som handler om øyeblikkelig hjelp i medisinsk klinikk. Administrerende direktør ønsker ikke å sette en ansatt i Nordlandssykehuset i en slik situasjon og har derfor trukket tilbake beordringen, skrev sykehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Tilbake på jobb

NTB fikk tidligere tirsdag ettermiddag opplyst at de streikende ville gå rett tilbake på jobb og til sine oppsatte vakter dersom myndighetene skulle gripe inn tirsdag kveld. Det innebærer at den aktuelle ledige vakten ved Nordlandssykehuset i Bodø blir besatt og at det ikke lenger vil være fare for liv og helse ved avdelingen.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meklingen med Spekter ikke førte fram. Leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere har vært i streik. Fram til tirsdag kveld har 628 ansatte ved 15 sykehus vært i streik. Det var varslet en ytterligere opptrapping fra førstkommende torsdag.

Streiken har ført til at mange pasienter har fått utsatt behandling ved sykehusene.