Etter fjorårets behandling av søknaden, ble det skrevet av "Dersom man etter fire års drift vil fortsette å drive festivalen, forventes det at tilbudet planlegges gjennomført som en del av tilbudet til kinoen og finansieres uten ekstrabevilgning fra kommunen".

Årets Ramaskrik er den femte i rekken. I fjor besøkte 1877 publikummere Oppdal for å få sett skrekkfilm på kinolerret over tre dager. Det var en økning på 25 prosent, og målet til festivalen er å vokse enda mer.

Ramaskrik har i år søkt om støtte på 40 000 kroner. De har allerede fått tilsagn om 100 000 kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

Ordfører Ola Røtvei har ikke lagt fram en tilrådning til formannskapet, men skriver følgende:

- Oppdal kommune har vært en fast økonomisk bidragsyter. Når festivalen budsjetterer med et overskudd på kroner 594 525 er det kanskje på tide at den klarer seg uten kommunale tilskudd.

Problemet for Ramaskrik er at det har skjedd en feil i sakbehandlingen. Tallet som Røtvei opererer med er hele budsjettet for festivalen, ikke overskuddet.

- Det er hundre prosent feil. Vi hadde ikke gått til kommunen og bedt om penger om vi hadde budsjettert med 600 000 i overskudd, sier festivalsjef Morten Haagensen.

Han sier at festivalen er budsjettert å gå i null, og at alle pengene på budsjettet allerede er disponert. Han har kontaktet kommunen for å få fram de riktige opplysningene.

- Jeg håper vi når fram før det blir gjort vedtak, så man forholder seg til de riktige tallene.

Ordføreren skriver også at kommunestyret allerede bevilger penger til kulturhuset i budsjettet, og at man i prinsippet skal klare seg med dette hvis det ikke oppstår ekstraordinære forhold som krever tilleggsbevilgning.

- Denne festivalen har etter hvert blitt en del av den ordinære driften og bærer ikke preg av å være noe ekstraordinært.