Arbeidet med de nye omsorgsboligene er godt i gang og Per Olav Lyngstad, prosjektleder bygg i Oppdal kommune forteller at de ligger i rute.

– Vi er der vi skal ligge og vi skal være ferdig til rett dato, som vil bli høsten 2018. Da skal både ute- og inneareal være ferdig, forteller han til Opdalingen.

Prosjektet er estimert til 48,1 million kroner.

– Det ser også ut som om vi klarer å holde oss på budsjett. Det dukker bestandig opp utfordringer og overraskelser med et slikt prosjekt, men det er forventet, sier Lyngstad.

Det var LH Bygg som kom med det rimeligste anbudstilbudet. Nå er målet å få tette taket i løpet av uke 39 og samtidig skal det jobbes parallelt med vegger. Lyngstad forteller at målet er å få et tett bygg til snøen kommer.

– Et sårt tiltrengt behov

Demenssykepleier Åse Aspeland sier det blir fantastisk godt å endelig få på plass disse 16 omsorgsboligene.

– Dette har vi snakket om i mange år og det har vært et behov for å på plass dette. Dette kommer til å bli enheter som er tilpasset personer som har demens og det skal tilrettelegges for den gruppa som er her, forteller Aspeland.

Hun forteller videre at det blant annet vil være fokus på miljøbehandling og pasientenes ressurser når de flytter inn i de nye omsorgsboligene.

Totalt blir det 16 boliger fordelt på to grupper.

– Det blir vanlige omsorgsleiligheter på cirka 30 kvadratmeter, sier Lyngstad.

– Det blir forholdsvis lite areal per gruppe, men det gjør det mer oversiktlig. Rommene blir kjempebra og funksjonelt for dem som skal bo der. De er tilpasset de som har en demenssykdom, sier Aspeland.

De har også et stort fokus på fellesarealet i det nye bygget.

– Det er i fellesarealet hverdagen kommer til å fungere og der aktiviteten skjer. Erfaringsmessig synes pasientgruppen at det å være i fellesareal er bra, hvor de kan få møtt andre. I tillegg vil personalet være til stede sammen med beboerne, sier Aspeland.

I fellesarealet vil det blant annet være en stor stue, som de kan lage til to mindre stuer ved bruk av en skillevegg.

– Det er en del besøk og da trenger vi en stue som rommer alle, sier hun.

– Liker det jeg ser

Selv om det er mye som står igjen før alt er ferdig, ser Aspeland fram til hvordan det vil bli til slutt.

– Dette er min første tur opp hit på byggetomten, men jeg har kikket opp hit når jeg har vært på jobb. Det jeg har sett så langt er imponerende. Jeg gleder meg til å se hvordan det blir til slutt, sier hun.

Både Lyngstad og Aspeland synes de har landet på en fin tomt, som ligger litt i høyden og som har praktutsikt mot Almannberget.

– Hvordan kan de nye omsorgsboligene bedre hverdagen for dem som har demens?

– Her vil det tilpasses brukergruppa og de slipper å gå i ei avdeling hvor det skjer alt mulig. Her skjer ting på deres premisser med fokus på brukerne og deres behov og ressurser. De trenger en trygghet rundt seg og her vil det være personell til stede hele tiden. Vi skal få til et godt miljø og dette skal være et godt sted å være med demenssykdom. Vi vet at dette kommer til å bli veldig bra, sier hun.

Må satse på hjemmesykepleien og dagtilbud

I forbindelse med utbyggingen av omsorgsboligene har arbeidsgruppa vært på befaring til blant annet Stjørdal for å se hva som fungerer og ikke.

– Vi har også fundamentert og tenkt framover i forbindelse med utbyggingen. Vi bygger alt av stål og betong og det gjør det enkelt å kunne bygge på en etasje til. Vi vet ikke hva som kommer, men vi har nå muligheter til å bygge på med enkle grep og som ikke vil bli så kostbart. Vi kan enkelt bygge samme bygget en etasje opp, sier Lyngstad.

– Det blir veldig spennende å se hvordan dette utvikler seg om noen år. Disse omsorgsboligene vil ikke løse demensutfordringene i kommunen alene, vi må fortsatt satse videre på hjemmesykepleien og dagtilbudet selv om disse boligene kommer opp, sier Aspeland.

Foto: ON Arkitekter