Etter at Ap gikk på en skikkelig smell i forbindelse med årets stortingsvalg har Marit Bjerkås, varaordfører i Rennebu og Ap-politiker, opplevd utbredt netthets på sosiale medier. Dette tar politiske kollegaer og motstandere nå sterk avstand fra.

  • Opdalingen ønsker ikke aktivt å være med å spre netthets og vi velger derfor ikke å gjengi det som er blitt skrevet på blant annet Facebook. Meldingene er personlige angrep på Bjerkås og kan i kontekst være med å skape frykt for eget liv og helse.

- Det er nå bare en ting å mene om sånt, svarer Eli Krogstad (V) kontakt.

- Det er greit å bruke internett til utveksling av meninger, men netthets vil vi ikke og skal vi ikke ha. Jeg synes også det er greit at dette nå blir tatt opp, slik at vi kan være klare på hva vi ønsker og ikke ønsker på nettet, kommenterer Krogstad.

Rolf Arne Bruholt som representerer Senterpartiet, partiet som fikk flest stemmer i Rennebu, er like klar i sin kommentar.

- Gode og kraftige ordskifter på nett er bra så lenge man skiller sak og person. Det er en utvikling på sosiale medier med personhets som jeg slett ikke liker. Det er nesten så en blir skamfull på vegne av de som går for langt. Jeg synes at det er flott at folk med peiling debatterer, men samtidig må vi også akseptere at vi noen ganger har forskjellige meninger, kommenter Bruholt.

Krf-politiker Ola T Lånke er enig med både Krogstad og Bruholt.

- Jeg er skuffet over at noen personer finner det nødvendig å angripe seriøse politikere på denne måten. Det er unødvendig å benytte slike useriøse metoder i en debatt og det er også et misbruk av Facebook slik jeg ser det.

- I en politisk debatt er det kun saklige argumenter som gjelder, og en slik måte å kommentere på er uverdig, kommenterer den erfarne Krf-politikeren til Opdalingen.

Leder i Rennebu Høyre Gunhild Sæter er skremt over det som er skrevet på nettet de siste dagene.

- Marit og jeg representerer hvert vårt parti, men slik netthets kan jeg ikke være med å akseptere. Jeg er spesielt skremt med tanke på at noen av disse nettrollene er småbarnsforeldre; en kan jo bare fundere på hva som da går i arv med slike holdninger.

Dette er noe vi rett og slett ikke kan akseptere. Det kan ikke være slik at man ikke klarer å skille sak og person. Det er jo slik at når folk møtes på butikken så viker de unna, men på Facebook er det fritt fram. Det er helt forferdelig og rett og slett skammelig.

Sæter og Høyre har nå tatt til orde for at partiene i Rennebu skal møtes for å komme fram til en felles uttalelse der man tar avstand fra netthets.

- Vi må være gode forbilder for våre barn og unge, og vi voksne må være klar over at det vi formidler på sosiale medier oppfattes og kopieres av våre barn, kommenterer Sæter til Opdalingen.

Marit Bjerkås på sin side akter ikke å innta noen offerrolle ovenfor nettrollene.

- Jeg er veldig glad for den støtten jeg har fått fra mange forskjellige hold, forteller Bjerkås til Opdalingen.

- Selv har jeg skjermet meg fra hetsen ved å ikke lese noe på sosiale medier. Jeg ble for alvor klar over omfanget da flere tok kontakt med meg for å vise sin støtte.

Marit Bjerkås er en politiker som er ikke er redd for å bruke både store og tydelige ord i det politiske ordskiftet, men nettrollene ser ut til å ha en utfordring når det gjelder å skille sak og person.

- Nå har vi i kommunestyret nettopp blitt orientert om nye regler innenfor skoleverket som skal være med å skjerpe reaksjonene ovenfor mobbing. Da er det jo synd at en del voksne gjør seg til dårlige forbilder når det gjelder holdninger i samfunnet som vi ønsker å leve i, kommenterer Bjørkås.

- Det er ingen av de som har lagt ut kommentarer på nett som har tatt kontakt med meg og snakket med meg ansikt til ansikt. Da kunne vi i det minste ha diskutert saken. Men det er vel lettere å skjule seg bak en skjerm og denge løs på tastaturet enn å stå for det man mener, kommenterer Bjerkås.

- Synes du nettrollene kan beskrives som feige?

- Jeg har egentlig ikke lyst til å beskrive dem som noe som helst, det er bare trist at voksne folk holder på på denne måten.

Jeg er mest bekymret for at dette hever terskelen for at folk vil gjøre en innsats som politikere. Når nettrollene ikke skiller mellom sak og person så kan man oppleve å bli angrepet personlig for noe man står for i en sak, og da er det kanskje noen som ikke tør å fronte de vanskelige valgene eller de upopulære beslutningene. Det er faktisk oppgaven til en politiker, og vi trenger politikere som tar den påkjenningen. Netthetsen kan være med å skrive folk bort fra å gjøre en innsats for samfunnet, mener Bjerkås.

- Tror du at du må tåle mer av nettrollene fordi du er kvinne?

Bjerkås drar på det.

- Jeg merker meg jo hvor forskjellig angrepene ofte er, for å si det sånn, kommenterer Bjerkås.

Hun vil heller trekke fram det faktum at svært mange har kontaktet henne for å vise sin støtte.

- Heldigvis har jeg mange rundt meg jeg kan snakke med. Det hadde vært adskillig verre om jeg ikke hadde hatt den muligheten.

Hun innrømmer at det går inn på henne når det blåser som verst, men hun nekter å la nettrollene få overtaket.

- Nei, om de tror at dette får meg til å tie stille så tar de feil. Det er viktig at vi som opplever slik netthets ikke lar oss undertrykke og stilner, det har i alle fall jeg ingen planer om å gjøre.