Antall ungdommer som velger å konfirmere seg humanistisk har økt de siste årene, men nå er det slutt på informasjonen om den alternative konfirmasjonen i brevs form fra Human-Etisk Forbund.

En lovendring hindrer forbundet fra å bruke folkeregisteret til å hente ut navn og adresser på kommende konfirmanter, noe som gjør at man må drive lokalt informasjonsarbeid.

- Selv om det ikke blir sendt ut invitasjonsbrev i år så betyr det ikke at det ikke blir gjennomført humanistisk konfirmasjon i Oppdal og Rennebu, forteller Sigrun Bjørndalsæter, hun er leder i Human-Etisk Forbund Oppdal & Rennebu.

- Påmeldingsfristen er 1. oktober, forteller Magni Øveraas, hun er ansvarlig for kurskveldene i den lokale avdelingen av forbundet.

- Vi gjennomfører et informasjonsmøte i november, og så starter selve kurset på nyåret, forklarer hun.

På kurset er man innom tema som livssyn, humanisme, kritisk tenkning, menneskerettigheter, diskriminering, likeverd, konfliktløsning, rus, kjønnsroller, grenser og frihet, økonomi etc. Man har også en aktivitetskveld i Villmarksleiren.

- Hva er den største forskjellen på deres konfirmasjon og konfirmasjon i kirken?

- Hos oss er det mennesket som er i sentrum, vi tror på mennesket, ikke på noe guddommelig kraft som bestemmer over oss, mens man i kirken naturlig nok fokuserer på Gud og den kristne tro, forklarer Bjørndalsæter.

- Hvorfor er det så viktig å ha en egen konfirmasjon? Det er jo mange som ikke er kristne som også benytter kirken?

- Tradisjon er vel og bra, men det viktigste er at det faktisk er et alternativ for dem som ikke ønsker å konfirmeres i kirken, mener Bjørndalsæter.

Både Øveraas og Bjørndalsæter forteller at det blir mer og mer vanlig å konfirmere seg humanistisk.

Før var nok dette et mer bevisst valg, et tydelig brudd med kirken. Dette kunne for eksempel føre til at både besteforeldre og andre droppet gaver til konfirmanten. Noen ungdommer fikk også løfte om store pengegaver dersom de lot seg konfirmere i kirken. Gamle tradisjoner skal man ikke rikke ved sånn uten videre.

- Både kirken og vi bygger stort sett på de samme moralske og etiske prinsippene, men vi tror altså ikke på en gud, forklarer Øverås.

- Jeg tror det er viktig og veldig bra for mange unge å ha en dag der de er hovedpersonen. Om dette skjer i vår eller kirkelig regi er mindre viktig, mener Øverås.

Man må være 15 år for å bli medlem av Human-Etisk Forbund, så for å få medlemsfordeler må minst én av de foresatte være medlem. Men man trenger ikke å ha noen spesiell tilknytning til forbundet for å kunne konfirmeres i regi av det. Det viktigste er å ta en avgjørelse og melde seg på via internett innen fristen. Les mer på human.no.