DOMBÅS: Følgende baser er nå berørt av askeskyen: Dombås, Ål og Lørenskog er av beredskap. Førde har begrensninger nord og øst. Arendal må foreløpig stoppe ved Skien i nord.

Prognosen akkurat nå er at det utover formiddagen vil være Dombås og Trondheim som vil bli berørt. Flygerne våre holder seg fortløpende orientert om når og hvor de kan fly.

Fra tirsdag ettermiddag ble Norsk Luftambulanses baser igjen påvirket av askeskyer fra Island. Basene i Bergen og Førde gikk av beredskap tirsdag kl. 16.00.

Stavangerbasen fikk begrensninger nordover og Ålbasen vestover. Lørenskog, Dombås, Trondheim og Arendal var operative uten begrensninger.

Området for askeskyen ligger i dag tidlig over de midtre og sørøstlige delene av Sør-Norge. Området strekker seg fra kysten mellom Nordmøre og Sogn og Fjordane og sørøstover til Østlandet.