Landhandelen som ble en moderne forretning

foto
Brødrene Fjøsne fotografert i første halvdel av 1950-tallet. Nå er eiendommen solgt og kan bli revet til fordel for leilighetsplaner. Foto: Ottar Robertsen, Sverresborg Trøndelag folkemuseum