Fant over 700 år gammel sølvmynt ved pilegrimsleden

foto