Den siste uka har seks personer testet positivt på covid 19 i Oppdal. Alle disse er bekreftet med pcr-test fra St. Olav.

Det går fram av en pressemelding fra ordfører Geir Arild Espnes torsdag ettermiddag.

Tre av disse er knyttet til kjente smittetilfeller i Oppdal fra forrige uke, to er smittet etter reise til Oslo og en er smittet i Trondheim.

Alle de smittede er isolert, og nærkontakter er bedt om å være observante på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Alle de smittede er vaksinert, og symptomene varierer fra forkjølelsessymptomer til å ikke ha noen symptomer.

Tre har testet positivt siste døgn, ifølge Folkehelseinstituttet.

Forberedt på mer smitte

Smittetallene rundt om i landet er høye, og koronagruppen er forberedt på at det også vil bli flere smittede i Oppdal.

Oppdal har så langt vært heldige som har unngått større utbrudd, og koronagruppen er forberedt på å håndtere et større utbrudd med smitte både i skole og i helseinstitusjon.

En håper likevel at dette kan unngås ved at alle som kjenner på luftveissymptomer holder seg hjemme og tar en hurtigtest.

Smittede må varsle fra

Selvtest kan hentes på servicetorget på Rådhuset mandag-fredag kl.08.00-15.00.

Positiv hjemmetest skal bekreftes med ordinær pcr-test, og de som tester positivt på hjemmetest må varsle koronagruppen på 48 11 13 80.

Setter tredje dose

Covid 19-vaksineringa fortsetter, og i løpet av utgangen av 2021 vil alle over 65 år, samt helsepersonell få tilbud om en boosterdose ( tredje dose).

For de over 65 år skal det gå minimum 5 måneder mellom dose 2 og dose 3, og for helsepersonell under 65 år skal det gå minimum 6 måneder. Det er derfor dette intervallet som er bestemmende for når en kan sette dose 3.

De under 65 år vil også få tilbud om en boosterdose. Dette planlegges nå, og det kommer nærmere informasjon etter nyttår.

Det er fremdeles mulig å få influensavaksine. Ta i så fall kontakt med vaksinetelefon 47 68 10 02. Det vil bli drop-in tilbud på influensavaksinering de dagene det vaksineres mot covid 19. Dette vil det komme nærmere informasjon om på hjemmesiden og kommunens facebookside.

218 innlagt på sykehus

  • 236.368 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 8.302.696 tester var fram til onsdag utført i landet.

  • 218 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er én færre enn dagen før.

  • Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse sør-øst 130, Helse nord 35, Helse Midt-Norge 30 og Helse vest 23.

  • 36 pasienter fikk torsdag behandling med respirator. Det er én flere enn dagen før.

  • 996 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI).

  • Til nå har 4.225.203 personer mottatt første dose, og 3.785.677 har mottatt andre dose.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)