Dropper fjelltraseene: Anbefaler skogsløypene for å unngå vindkast