Unik forskning skal tilbakevise landbruket som klimaversting

foto