Vogntogbrann slukket: Advarer mot skum i vegbanen

foto
Vogntoget som brant, stod delvis i en busslomme like etter 60-sonen ved Rognhøy i Rennebu kommune.