Sunndalingene reagerer på at ny bru bygges med stein fra Oppdal

foto