Fulgte redningsaksjon i Storlidalen: – De kom rett over hustaket