Den digitale plattformen har fått krass kritikk siden den ble lansert på St. Olavs hospital. Senest denne uka ble det kjent at over 16.000 eposter ikke hadde kommet fram som de skulle på grunn av en feil i systemet.

Administrerende direktør Torbjørg Vanvik fratrer sin stilling i Helseplattformen AS med umiddelbar virkning.

​Styreleder Helge Garåsen informerte torsdag morgen ansatte i Helseplattformen om avgjørelsen.

– At Vanvik fratrer sin stilling er en enighet mellom henne og meg som styreleder, sier Helge Garåsen i en pressemelding.

– Vi er i en krevende situasjon hvor tilliten til Helseplattformen er svekket, og jeg har respekt for at ledelsen og styringen i prosjektet har behov for å ta grep, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i styremøtet torsdag.

Der varslet han samtidig at Helse Midt-Norge nå ønsker et «systemrevisjon» av Helseplattformen.

Oppdal og Rennebu kommune har begge signert avtalen om å innføre Helseplattformen i kommunene.

Oppdal kommunestyre er lovt en orientering om situasjonen i Helseplattformen i kommunestyret på bakgrunn av hendelsene de siste ukene.

Adresseavisen skriver også at fire tillitsvalgte krever at flere helsetopper må gå som følge av problemene med Helseplattformen.

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt NITO i St. Olavs hospital, John Olav Berdahl, konserntillitsvalgt for Fagforbundet og styremedlem i St. Olavs hospital, og Maiken Isachsen-Hagen, foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved St. Olavs hospital, mener alle at Stig Slørdahl må fratre.

Slørdahl sier at han ikke har fått noen signaler om at styret ikke har tillit til ham etter kritikken som har kommet fra de tillitsvalgte.

– Jeg har stor respekt for at styret og ledelsen har kommet fram til at man må skifte ledelse i Helseplattformen nå. Og så har jeg gått inn for at vi trenger en systemrevisjon, sier han.

Helseplattformen-styreleder åpner for å gå

Anne Berit Lund, hovedverneombud ved St. Olavs hospital, sier at hun mener også Helseplattformen-styreleder Helge Garåsen bør vurdere sin stilling.

Garåsen sier at han ikke selv har vurdert å gå av, men at det er naturlig å snakke med eierne for å sjekke om de mener at det er hensiktsmessig at han går.

Ryddejobb i Trondheim

En gruppe som er nedsatt av Trondheim kommune, skal gå gjennom 1.400 brev og meldinger i Helseplattformen som trolig ikke har nådd fram til mottakeren.

Trondheim og flere andre kommuner ble denne uka hasteinnkalt av Helseplattformen i forbindelse

– En oversikt over omfang og konsekvenser av dette vil bli klart i løpet av de nærmeste dagene, opplyser kommunen. Så langt er det ikke avdekket at noen har gått glipp av nødvendig helsehjelp som følge av feilene.