Statsråd med løfte etter hjertesukk på møte: – Forskjellene i kommune-Norge skal jevnes ut