Ingen personskade, men hjort døde etter påkjørsel

foto