Skolemiljø-sjekk: Denne skolen gikk til topps i Trøndelag!

foto