På denne lista ligger Rennebu høyere enn Oppdal

foto