RENNEBU: I dagens kommunestyremøte skulle politikerne i Rennebu avgjøre om Nerskogen skole skal bestå eller ikke.

I forkant av møtet kunne det se mørkt ut for skolen, da det kun har vært Senterpartiet som har signalisert at de ønsker å beholde Nerskogen. Men i dagens møte ble det lagt fram søknader på i alt 11 av de 15 elevene ved Nerskogen skole, om overføring til Midtbygda skole. I tillegg ventes søknader på enda to av elevene som begynner på skolen til høsten. Det betyr at kommunen er nødt til å utrede de økonomiske konsekvensene av en elevflukt til Oppdal før de kan vedta en eventuell skolenedlegging på Nerskogen.

Ordfører Ola T. Lånke sitt forslag om å utsette saken ble enstemmig vedtatt i dagens kommunestyre. Dermed blir saken utsatt i 14 dager, og det blir satt opp et ekstraordinært kommunestyremøte. Konkret dato for møtet er ikke satt.

Evaluering

I 2009 ble skolestrukturen i Rennebu vurdert og også den gang lå Nerskogen dårlig an. Etter mye fram og tilbake i det avgjørende kommunestyremøte, 16. september 2010, vedtok politikerne å beholde Nerskogen og evaluere skolen etter to år.

Ei arbeidsgruppe bestående av Lill H. Bøe (kommunalsjef), Nina R. Oddan (skolerådgiver), Gry Østvik (leder Nerskogen skole), Toril Dullum Lund (foreldrerepresentant) og Idun Skårsmoen (tillitsvalgt utdanningsforbundet) sto for vurderingen. Anbefaling ble at både skolen og barnehagen på Nerskogen skulle legges ned.

Nerskogen grendalag er lite fornøyd med prosessen og Toril Dullum Lund bekrefter at folk er frustrerte.

– De føler ikke at det har blitt hørt. Prosessen har rast i vei og bærer preg av hastverk.

Mobilisering

I forkant av dagens møte varslet nerskogsbyggen at de kom til å til å mobilisere.

– De skal få merke at vi er der, slår Lund fast.

Det er kun halvannet år siden foreldrene på Nerskogen dro på et kommunestyremøte for å se hva som skjedde med skolen. Den gangen ble den reddet, og den gangen var heller ikke håpet det helt store på forhånd. Denne gangen ser det imidlertid enda mørkere ut.

– Håpet er ikke særlig stort. Jeg er ingen pessimist av natur, men jeg tror ikke vi greier å snu prosessen, avslutter Lund.

Men nå får foreldrene på Nerskogen to nye uker på seg før saken blir endelig avgjort.