Sander Havdal driver gårdsbruk i Gisnadalen i Rennebu. Han begynner å bli mektig lei av manglende vedlikehold  av den kommunale veien, og mener veiens forfatning er skyld i minst to utforkjøringer det siste året.

Så sent som i slutten av juli i år kjørte en septikbil av veien og veltet i området.

- Mer som det, ja, sier Sander Havdal når Opdalingen spør om veien er dårlig.

Havdal sier at kommunen helt har sluttet å gruse veien, og mener de må innse at noe nå må gjøres.

- De kom med et par lass for en stund siden, men snur bare grusen ned i gjørma. Det er skumlere å kjøre på gjørma enn når det er vinter, sier han.

Enhetsleder Arne Meland i Rennbu kommune har full forståelse for Havdals frustrasjon.

- Vi høvler veien når vi har mannskap og været tillater det, og vi vet også at det er lite grus igjen på veien. Enheten har påpekt behovet for større bevilgninger til vedlikehold, men er tilgodesett med null kroner i 2017 og, så vidt jeg vet, også null kroner i budsjettet for 2018. Når det ikke bevilges penger, må vi forholde oss til det, men jeg vil gjerne understreke at jeg forstår frustrasjonen til oppsitterne i Gisnadalen, sier Meland.

Ordfører Ola Øie presiserer at veiene i kommunen er kjempeviktige for å opprettholde logistikk og bokvalitet.

- Nå er det slik at veien i Gisnadalen, og flere andre kommunale veier, er ekstra dårlige om våren og høsten. Jeg føler at teknisk etat gjør det beste ut av situasjonen ut i fra det budsjettet de må forholde seg til. Jeg ferdes selv ganske ofte i Gisnadalen og mener at veien er ganske bra store deler av året. Uansett må politikerne må se på dette i forbindelse med budsjettforhandlingene i kommunestyret før jul, men som så mye annet, er dette et prioriteringsspørsmål, sier Ola Øie.