– Vi mener jo at dette er Oppdals flotteste boligfelt, sier initiativtaker og utbygger Ivar Vognild til Opdalingen.

Han viser stolt fram de mange nye boligene som nå er under oppføring i Vognill boligfelt.

Applaudert av politikerne

Da de tre grunneierne Ivar Vognild, Tore Vognild og Sivert Wognild gikk sammen om et nytt boligfelt på Vognill med 60 tomter ble dette tatt godt imot av politikerne i Oppdal kommune.

Kommunestyret mente det var så viktig at det ble tilrettelagt for boligområder i kretsene at de i 2014 ga utbyggerne et rentefritt lån til utbyggingen.

Det kommunale boligfeltet i Fjellvegen på Midtbygda var da så godt som fullbygd.

Det ble blant annet vist til at flere tomter og ny skole ville gi nytt liv til bygda, og at dette ville være en avgjørende faktor for at flere familier ville velge å bosette seg på Vognill.

Nå viser det seg at satsingen har gitt de ønskede resultater.

Nyetablerte familier

– Vi synes jo det er spesielt artig at det er mange unge og nyetablerte med barn som bygger og bosetter seg her, sier Vognild.

I første omgang er det blitt klargjort 18 tomter, og av disse er nå åtte solgt.

Flere har allerede flyttet inn, og det pågår stor byggeaktivitet i feltet.

I området er det av plass til både lekeplass og ball-løkke, og et gjennomgående grøntområde med adkomst til turterreng og skiløyper rett utenfor området.

–Jeg må jo innrømme at det gikk veldig tregt i starten, men nå har det endelig løsnet, forteller Vognild, tydelig glad for utviklingen.

Han forteller at det vil bli vurdert klargjøring av ytterligere tomter i boligfeltet hvis den positive utviklingen fortsetter.

Alternativ til sentrum

– Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra folk, sier Vognild.

–For dem som ikke ønsker å bo midt i sentrum er dette et veldig flott alternativ, mener han.

Han forteller at de satser på boliger til fastboende, og ikke fritidsboliger.

–Det er det som er viktig for skolen og kretsen, forteller Vognild.

Vognild peker på den flotte utsikten og framhever de mange fordelene med boligfeltet på Vognill.

–Her er det kort gangavstand til skole og barnehage på Midtbygda, og unike turmuligheter.

–Her kan folk spenne på seg skiene ved trappa og gå rett til fjells i flott turterreng, sier han.

Vognill peker også på Vognildsbua som grendas naturlige treffpunkt, og at Oppdal sentrum ligger kun en kort kjøretur unna.

–En annen ting som mange ser på som en stor fordel er at tomtene er relativt store, og at tomtekjøperne står relativt fritt til å bygge det huset de ønsker seg, forteller han.