- Et krisetilskudd vil være nødvendig å få på plass for å redde reiselivet

foto