Oppdal: I et skriv til ordføreren i Oppdal søker skateklubben ved Jens Otto Renander kommunen om støtte til å få satt skateparken i stand.

I skrivet viser de til at skateparken fanger opp barn og ungdom som av forskjellige grunner faller utenfor tradisjonell organisert idrett.

Skateparken er en arena der det er gode muligheter for å få et klapp på skuldra eller et anerkjennende blikk som er så viktig i ung alder.

– Det er ikke alle som synes det er noe stas når aktivitet tilrettelegges på de voksnes premisser, ofte med forventning om seriøse holdninger og krav til gode resultater, skriver de videre.

De viser til at parken ble bygd med begrensede midler, og at den framstår litt uferdig. De har blant annet et sterkt ønske om å asfaltere kantene for å unngå at det kommer grus på banen.

– Dette utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko for skateboard-utøverne, forteller Knut August Svisdal, som samtidig demonstrerer risikoen for skade på den totalt nedslitte skateboardrampa med ødelagte plater.

– Oppdal bør ha en skikkelig skatepark i nye sentrum, avslutter skategutta samstemt, som kan fortelle om et stort og økende skatemiljø i Oppdal.