Hotell Nor har stengt dørene, og Farstad sier at han nå kommer til å bruke energien på Bryggeriet og nattklubben i kjelleren.

- Vi ønsker å skape aktivitet og en hyggelig møteplass for folket, sier han.

Pur vilje Han har drevet Hotell Nor i 1,5 år. 1. september valgte de å stenge hotellet og sette fokus på driften i kjelleren.

- Det er kjempetrist for Oppdal at hotellet ikke lenger er i drift. Nor var et supplement til Skifer, og jeg tror mange kommer til å savne dette tilbudet, sier han.

Farstad forteller at han den siste tiden har drevet hotellet på pur vilje. Han sier det til tider har blitt jobbet mange timer, uten noen spesiell pause.

- Jeg tror det kunne godt på helsa om jeg hadde fortsatt slik jeg gjorde, sier han. Fokus på Bryggeriet Men han velger ikke å slå seg til ro av den grunn. Nå har han fullt fokus på Bryggeriet og nattklubben, som ligger i kjellerlokalene til hotellet.

- Vi kommer til å fortsette som før. Målet er å utvikle stedet til det bedre, sier han.

Farstad forteller at det bruker å være en del folk der i helgene, og at han ser en positiv trend.

- Mange besøker uteplassen og det er vi svært glade for.