Når ble du først ordfører?

Jeg ble først ordfører i 1987, da satt jeg som ordfører til 1990 i november. Da ble jeg innkalt på stortinget og satt der fra 1990 til 2001. Også ble jeg ordfører igjen i høsten 2003.

Hva motiverte deg til å bli ordfører?

Det er jo ikke noe man planlegger, man stiller jo til valg, og hvis du blir 1.kanditat, så har man en sjanse. Når man er ordfører så er man den eneste fulltidspolitikeren, så får jeg jo drive med politikk.

Hva er dine sterke og svake sider som ordfører?

Ja, godt spørsmål! Jeg er jo glad i folk, det må man være når man er ordfører. Så jeg bryr meg mye om næringsarbeidet.

Det som kanskje er mine svake sider, er at jeg er litt ustrukturert og at jeg må jobbe lenge om kveldene.

Hvorfor har du lyst til å slutte?

Nei, nå har jeg holdt på i så mange år. Når jeg er ferdig med perioden her, så har jeg vært politiker i 31 år. Nå begynner jeg å nærme meg pensjonsalder og jeg har lyst til å holde på med andre ting.

Hva har du tenkt å gjøre etter du slutter som ordfører?

Jeg blir jo pensjonist, jeg vil jo hjelpe Ingebrigt (sønn) på gården. Også er jeg veldig interessert i jakt og fiske.

Hvordan blir familien din påvirket av at du slutter?

Nei, jeg tror at familien min blir glad for det, nå som jeg har holdt på med det i så mange år. Jeg var mye borte fra familien og jeg bodde jo 12 år i Oslo.

Hva gjør du på fritiden?

Jeg har jo mange sysler som er morsomme, jeg driver jo mye med jakt og fiske. Nå har jeg tatt opp en gammel hobby som jeg liker; å lage kniver.

Kan du fortelle oss mer om familien din.

Jeg har 2 sønner, Ingebrigt som er eldst, og Arne. Ingebrigt eier gården og driver den, mens Arne er medeier i et byggefirma. De har begge ektefeller, Ingebrigt 3 døtre og Arne har 2 sønner.

Også er jeg gift med Gerd, som kommer fra Toten.