HÅPER: Rune Hagen og Andres Fonn i fotballgruppa håper kommunestyret sier nei til å si opp baneavtalen med fotballgruppa.

OPPDAL: Oppdal kommune er i ferd med å si opp baneavtalen med fotballgruppa i Oppdal IL. Det er Rune Hagen og Anders Fonn lite glade for.

I budsjettforslaget er det foreslått å spare 190 000 kroner ved å si opp avtalen med fotballgruppa om å holde fotballanlegget i Oppdal i orden. Bygg og eiendom skal i tilfelle overta oppgaven.

Mister inntekter

Hvis kommunestyret vedtar dette i budsjettbehandlingen den 17. desember vil det bety at fotballgruppa mister inntekt gjennom en betydelig dugnadsinnsats på banene.

Om lag 20 prosent av beløpet er inntekt i form av dugnadsinnsats. Resten av pengene går til kjøp av brøyting, gressklipping og annet vedlikeholdsarbeid.

Ikke fornøyd

– Avtalen med kommunen ble inngått for fem år siden. Noe av bakgrunnen den gangen var at vi ikke var fornøyd med jobben som ble utført på banen, sier Rune Hage i fotballgruppa.

Han og Fonn er spente på kvaliteten på arbeidet dersom kommunen overtar.

– Vi skal ikke påstå at det blir dårligere, men vi er redde for at det skal medføre en del praktiske utfordringer. Fram til nå har ting gått smidig, sier Fonn i forballgruppa.

Usikre

De to er usikker på hva spillereglene blir framover.

– Vi må vite rammebetingelsene i god tid på forhånd. Det er mange detaljer som skal på plass, sier Hagen.

Aktivitetsnivået i fotballgruppa øker, mens inntektene minker. Dette misforholdet bekymrer Hagen og Fonn.

Dobler kontingenten

– Vi mistet 350 000 kroner i midler fra spilleautomater. I disse tider er det ikke enkelt å få med seg næringslivet, så forslaget om å si opp baneavtalen kommer på et veldig dårlig tidspunkt, sier Fonn.

Etter at laget mistet spillemidler har de satt opp kontingenten med 100 prosent.

– Vi har ikke lyst til å øke kontingenten så mye at noen må velge bort å sende ungene sine på fotball, sier Hagen.

6 000 dugnadstrimer

I 2008 var det registrert 355 aktive barn i fotballgruppa.

– Et nøkternt overslag viser at det er lagt ned 5 000 til 6 000 dugnadstrimer i form av trening og kamper, sier Fonn.