ST. OLAVS HOSPITAL: Gutten er nå flyttet fra Hovedintensivavdelingen til Intensivavdelingen ved Kirurgisk avdeling. Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne ved St. Olavs Hospital opplyser at guttens tilstand er alvorlig, men stabil. I den samme kollisjonen kom også ei 51 år gammel kvinne fra Oppdal alvorlig til skade. Marit Kvikne opplyser at hun er flyttet fra Hovedintensivavdelingen til sengepost.