Skatteinntektene i Oppdal ble i 2006 126.480 millioner kroner. Det er en økning på hele 15,3 prosent fra 2005.

Skatteinntektene tilsvarer 19.461 kroner pr innbygger.

Når skatteutjevningsmidlene tas med kommer de samlede skatteinntektene opp i 132.142 millioner kroner, noe som er 10,2 prosent mer enn i 2005.

Skatteinngangen på landsbasis i 2006 viste en økning på 11,8 prosent fra 2005.