I løpet av sommeren og høsten er det gjort 14 funn av piler og pilespisser ved snøfonner i Oppdalsfjella. I dag presenterte arkeolog Oddmunn Farbregd fra Vitenskapsmuseet funnene.

Systematisk leting og stor nedsmelting av snøfonnene er den viktigste grunnen til at det er gjort så mange funn i år. Med disse funnene er en nå oppe i 150 slike funn ved snøfonnene i oppdalsfjella. Ingen andre steder i Norden er det gjort tilnærmelsesvis slike funn.

Les mer i papirutgaven torsdag.