I sommer brøt det ut en alvorlig form for lungesykdom i moskusstammen på Dovrefjell. Over 20 syke og døde dyr ble funnet. De syke dyrene var ofte så avkreftet at de ble avlivet. Verken Oppdal Bygdealmenning eller andre som har nært kjennskap til moskusen, tror sommerens og høstens sykdomsutbrudd truer stammens eksistens.

Kaldere høstvær og mindre stress er sannsynlige årsaker til at smittepresset er redusert. Moskusen er et dyr tilpasset kaldt klima. I langvarige varmeperioden kan dyrene ble stresset og dermed mindre motstandsdyktige mot sykdommer.